Mitä tehtaalla tapahtuu?
SSG Anywhere tietää.

Langatonta teknologiaa hyödyntävä tiedonkeruu- ja seurantajärjestelmä. SSG Anywhere lisää tehokkuutta liiketoimintasi eri tasoille.

Keskusvalvomo
kännykässäsi

 • Reaaliaikaista tietoa

  Pilvipalvelupohjaisen SSG Anywheren avulla saat reaaliaikaista tietoa tuotannosta, koneista, laitteista, työntekijöistä ja paljosta muusta. Kerätty data tuotetaan keskitetysti yhteen paikkaan, josta se on helposti käytettävissä web-pohjaisen sovelluksen kautta - myös mobiilisti. Mahdollisiin ongelmakohtiin voidaan puuttua nopeasti ja niihin voidaan regoida ennakoivasti.

 • Helppo käyttöönotto

  Seurantajärjestelmän laajuuden lisäksi SSG Anywhere tarjoaa käyttöösi nykyaikaisimmat Predictive Maintenance 4.0 -tason ratkaisut markkinoiden kustannustehokkaimmalla tavalla. Järjestelmässä on panostettu helppoon asennettavuuteen ja käyttöliittymän sujuvuuteen. Kaikki anturit, valmistajasta riippumatta, ovat liitettävissä järjestelmään. Itsestäänverkottuvien anturien käyttömahdollisuus tarjoaa ketterän ja nopean asennus- ja käyttöönottoprosessin, joka ei sido kohtuuttomasti resursseja.

 • Resurssit hyötykäyttöön

  Tosiaikaisen 24/7 seurantajärjestelmän kiistattomia etuja ovat mm. työn tehostuminen, raaka-aineiden ja energian mahdollisimman tehokas hyödyntäminen sekä laadunvalvonta. SSG Anywheren pilvipalvelupohjaisen valvomon myötä järjestelmä poistaa turhia työvaiheita, vähentää ylitöitä ja sitä kautta lisää myös työviihtyvyttä.

 • Kattaa koko elinkaaren

  SSG Anywhere on suunniteltu tarjoamaan täyden elinkaaren huolto- ja mittauspalvelut anturista raportointiin saakka. Järjestelmän käyttöönotto lisää prosessien sujuvuutta luotettavasti ja kustannustehokkaasti.

Päätösten tueksi

SSG Anywhere auttaa tekemään päätöksiä mitatun tiedon perusteella. Lahjomaton tieto on hyödynnettävissä esimerkiksi liiketoiminnan ohjaamiseen, asiakashallintaan, riskien kartoitukseen tai tuotekehitykseen. SSG Anywhere on mahdollista yhdistää yrityksen olemassa olevaan tuotannonohjausjärjestelmään, jolloin myös hallinto pääsee seuraamaan toimintaa taloudelliselta ja tuotannolliselta kannalta.