SSG Anywhere prosessidatan mittaukseen

SSG Anywhere tarjoaa nykyaikaisimmat Teollisuus 4.0 -tason kokonaisratkaisut markkinoiden kustannustehokkaimmalla tavalla avaimet käteen palveluna. Pilvipalvelupohjainen SSG Anywhere- järjestelmä kerää tosiaikaista tietoa tuotannosta, koneista ja laitteista. Data tuotetaan keskitetysti ja normalisoituna yhteen paikkaan, jolloin sen jakaminen on todella helppoa, myös kolmannen osapuolen järjestelmiin. SSG Anywheren tuottama data on hyödynnettävissä liiketoiminnan ja tuotannon ohjaamiseen, laadunhallintaan, laitekannan seurantaan, tuotekehitykseen, koneoppimiseen, yrityksen sisäiseen viestintään ja paljon muuhun.

Miksi?

SSG Anywhere tehostaa liiketoimintaa organisaatiosi kaikilla tasoilla ja mahdollistaa ajantasaisella tiedolla johtamisen. Järjestelmän avulla pystyt tosiaikaisesti hallinnoimaan kaikkia tuotannon prosesseja kaikkine vaiheineen. Järjestelmän käyttöönotto lisää tuotannon läpinäkyvyyttä ja sujuvuutta luotettavasti ja kustannustehokkaasti ja tuo ns. hiljaisen tiedon koko organisaation käyttöön. SSG Anywhere toimitetaan aina kokonaisratkaisuna mittauksista ja niiden asennuksista käyttöliittymään ja raportointiin saakka.

Miten?

SSG Anywheressä on panostettu helppoon asennettavuuteen sekä käyttöliittymän helppouteen ja sujuvuuteen. SSG Anywhere on järjestelmäriippumaton ja data voidaan jakaa kolmannen osapuolen järjestelmiin.
Kaikki mitattu data säilyy tallessa pilvessä ja tarvittaessa paikallisesti halutun puskurointiajan mukaisesti. Järjestelmän avulla dataa on helppo tarkastella ja analysoida jälkikäteen.

SSG Anywhere järjestelmä sisältää kootun tehdasnäkymän kaikista järjestelmään liitetyistä laitteista, konekortit kaikille järjestelmään liitetyille laitteille, live datojen näytöt, dashboard näkymät, esimerkiksi layout pohjainen graafinen käyttöliittymä asiakkaan piirustusten pohjalta, infonäyttö näkymät, helppoon sisäiseen viestintään, mittausdatan suodatuksen, hälytysten asettelut ja näytöt, hälytysten sähköposti- ja tekstiviestilähetyksen sekä datojen raporttien tulostuksen. SSG Anywhere on SSG Sahalan oma tuote ja on näin ollen helposti ja kustannustehokkaasti muokattavissa erilaisia tarpeita varten.

 Resurssit hyötykäyttöön
  • Työn tehostuminen
  • Turhien ja päällekkäisten työvaiheiden poistuminen
  • Ylitöiden vähentyminen
  • Työryhmien välisen yhteistyön parantuminen
  • Hiljainen tieto näkyväksi
  • Työviihtyvyys
  • Raaka-aineiden ja energian mahdollisimman tehokas hyödyntäminen
  • Laadunvalvonta

SSG ANYWHERE

Ollaan yhteydessä

Lähetä viesti